Folkesparekassens systemer er nu blevet lagt
sammen med Middelfart Sparekasses systemer

Det betyder, at du fremover skal bruge Middelfart Sparekasses netbank.

Læs mere om sammenlægningen på midspar.dk/fusion.